ungdomsteatergruppa ved Vågå kulturskule - Intensive moisture balance

Tekst: ungdomsteatergruppa ved Vågå kulturskule og lærer Anita Moe