D-3.37 - Stars

Tekst og melodi: Ane, Nora Sofie og Sara