Ingeborg - Dont tell the untold

Tekst og melodi: egen