Vilja og Idun - Alt det som du kan, kan jeg gjøre bedre

Tekst: Fra musikalen Annie Get Your Gun - Melodi: Irving Berlin