Viktor Mikalsen - Clocks

Tekst og melodi: Coldplay