Utenfor Rekkevidde - ikke bestemt

Tekst og melodi: Utenfor Rekkevidde