Ungdomman - Ikke la deg friste, da vil du ende i en kiste

svart,hvit