UKMs Internasjonale Pizzadag

Vi feirer den internasjonale Pizzadagen under forberedelse til UKM Røyken 2018