UKM fylkesfestival - Vestland 2020

Denne filmen vart laga i forkant av fylkesfestivalen som skulle vere i Nordfjordhallen i Måløy, Kinn Kommune i 2020. Men som vi alle veit gjekk ikkje pret 2020 heilt som planlangt. (Korona..) Men filmen viser veldig godt kva UKM handlar om og kor kjekt det er å vere med.