Tinndølan - Folkemusikk

Tekst: varierte opphavskvinner - Melodi: Varierte opphavsmenn