The Nestrevys - Lovehearts

Tekst og melodi: Nora Syvertsen og Helmine Syvertsen