Teknisk kurs til UKM Røyken

UKM Røyken i regi av Ung Kultur Røyken arrangerte kurs for teknisk interesserte på torsdag. Dette er resultatet.