Tara Markussen - last love song

Tekst og melodi: Tara Markussen