TUP Dansekompani - Eidsvoll Ballettsenter -

Koreografi: Koreografien er laget av Marte Blikås Sandhaug og elevene på TUP.