Susann Pettersen - Fields of gold

Tekst og melodi: Sting