Skillit - Sjonglering av Skillit

Tekst og melodi: Zapfire