Sirianna Stormo Pettersen - Historien om Herr. Berge og hvordan kaffe på gaffel ble innført i ordboken.