Rebecca Instebø - Striden

Tekst og melodi: Meg selv