Oskar Fjørtoft Sandanger - Frykteleg Tidleg

Tekst: Oskar Fjørtoft Sandanger