Nora og Dina - Et ekte menneske

Tekst: Nora Å. Chayed - Melodi: Nora Å. Chayd