Nina Annette Nyhagen - Titanium

Tekst og melodi: David guetta