Mysil Bergsprekken ensemble - Flåklypa-funken

Melodi: Bent Fabricius-Bjerre og Bjørn Høivik