Music & Lyrics - The Dreamcatcher

Tekst og melodi: Marit Elise Lilleberg og Martin Haugset