Marthea og Eli - verden er ikke bra nok vi er perfekt

Tekst: cecinando - Melodi: Astrid s