Mari - Stubber og slåttestev etter Jarnfrid Kjøk og Rønnaug Vangen

Melodi: Etter Jarnfird Kjøk og Rønnaug Vangen