Marcus Moland - Kan du lære mæ?

Tekst og melodi: Kristian Kristensen