Mainstream - Eg får ikkje fred

Tekst og melodi: Adnan og Kasper