Lone Lenvik Faanes - Nå er det bare å passe seg, gutter.