Live og Henrik - Murder song

Tekst og melodi: Aurora Aksnes