La Sol - Åpningstablå m/AK Dance

Tekst og melodi: Q