LDS - "When Sun Becomes Ice"

Tekst og melodi: Lars Daniel Skaaren