KløverKnekt og Skarre R - EnHjelpendeHånd

Tekst: KløverKnekt og SkarreR - Melodi: SkarreR