Kjersti, Tage og Simen - Å kunne æ skrive

Tekst og melodi: Lars Bremnes