Julie Konstanse Roland - Don’t kill my vibe

Tekst og melodi: Martin Sjølie og Sigrid Solbakk Raabe