Johan, Kristian & 3 Marionetter med 18 hatter - Boogaloo

Melodi: Johan Jamtfall Eriksen & Kristian Bjørlykhaug