Isabelle Wetlesen - Spider´s web

Tekst og melodi: Katie Melua