Intervju med David Brüggemann

Vi snakker med David om musikken, hans opplevelse av UKM og det å være svaksynt.