Ida Refseth - Both sides now

Tekst og melodi: Joni Mitchell