Herman & Dennis - Flexe med oss

Tekst: Andy Dennis Og Dwett - Melodi: Marius Granholt