Helene Tjosaas Pettersen - Murder song (5, 4, 3, 2, 1)

Tekst og melodi: Aurora