Hannah Odden Storbukås - Winner of a loosing game

Tekst og melodi: Tone Damli