Funkylicious - Rural District

Tekst: Ole Kristian Reiten - Melodi: Funkylicious