Fredrik Bruksås - 7years

Tekst og melodi: Lukas Graham