Emilie Hagen - Har ingen tittel, er improvisert

Tekst: Ingen skrevet tekst, blir oppfunnet underveis i opptredenen - Melodi: Pianist spiller et grunnleggende skjema i sjangeren publikum ønsker