Container - Sweet child' o mine

Tekst og melodi: Guns n roses