Christoffer Brandsborg -

Tekst: ingen tekst - solo gitar - Melodi: Christoffer Brandsborg