Chicas diferentes - Try

Koreografi: chicas diferentes i samarbeid med danse lærer i kulturskolen (Marte Blom Sommerfeldt)