Charlotte Natvig - Different

Tekst og melodi: Charlotte Natvig