Caravan Joe - vet_ikke_hvilken_sang_jeg_skal_spille_enda,_det_spørs_på_humøret_jeg_er_i_den_dagen_jeg_skal_spille

Tekst og melodi: Tor-Magnus Sandbekk