Brage & Kjetil - Brother

Tekst: Brage Knutsson Halsnes og Kjetil Djønne - Melodi: Kjetil Djønne